Servicevilkår

PrisFluktuations

Som mange forhandlere reducerer vi priserne på styles med jævne mellemrum. Hvis du køber en style, før den er nedsat, er vi ikke forpligtet til at honorere den nyligt nedsatte udsalgspris for dig, og vi er heller ikke forpligtet til at prismatche en style, du kan se billigere andre steder.

 

Kommunikation

Når du tilmelder dig via en af Shegrie™medlemsplatforme, giver du dit samtykke til, at Shegrie™ bruger dine personlige oplysninger, såsom din e-mailadresse, til direkte markedsføringsformål. Dette omfatter at sende dig korrespondance såsom nyhedsbreve, produktinformation, konkurrencer og kampagner, via e-mail, SMS, sociale medier eller post. Du kan til enhver tid fravælge at modtage denne direkte marketingkommunikation og enhver variation af dine kommunikationspræferencer.

 

Generel

Alle kontrakter og transaktioner mellemShegrie™ og enhver person ('Kunde') vedrørende varer eller tjenester ('Varer' og 'Tjenester'), der leveres og leveres af Shegrie™ til Kunden via webstedet www.shegrie.com ('Iebsted') er underlagt til de handelsbetingelser, der er angivet nedenfor ("disse vilkår"). Ved at bruge hjemmesiden accepterer kunden at være bundet af disse vilkår, som kan blive ændret afShegrie™ fra tid til anden.

 

Variation

Shegrie™ har ret til at ændre, fjerne eller ændre disse vilkår til enhver tid uden varsel. Det er kundens ansvar at være opmærksom på eventuelle ændringer i disse vilkår, og ved at fortsætte med at bruge og besøge webstedet accepterer kunden at være underlagt disse vilkår, alt efter hvad der er tilfældet fra tid til anden.

 

Intellektuel ejendom

www.shegrie.comejer og bevarer alle ejendomsrettigheder til og til webstedet og webstedstjenesterne. Webstedet indeholder www.shegrie.com's intellektuelle ejendom, som kan omfatte patenter, ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker og anden ejendomsretlig information tilhørende www.shegrie.com og dets tilknyttede selskaber, datterselskaber eller licensgivere (samlet kaldet "Ejendomsbeskyttet information"). Bortset fra dit brugerindhold (som defineret nedenfor), og de oplysninger i det offentlige domæne, eller som du har fået skriftlig tilladelse til, må du ikke kopiere, ændre, offentliggøre, transmittere, distribuere, udføre, vise eller sælge sådan ejendomsret. Information.

 

Terms of Sale

 • Ved at afgive en bestilling af varer på webstedet ('Ordre') tilbyder kunden at købe varerne på og underlagt disse vilkår. Hver ordre, som kunden afgiver, vil være en separat og bindende aftale mellem kunden og Shegrie™ med hensyn til levering af varerne i overensstemmelse med disse vilkår.
 • Alle ordrer er afhængige af tilgængeligheden af varerne og bekræftelse af ordreprisen.
 • Forsendelsestider kan variere afhængigt af tilgængelighed, og eventuelle garantier eller tilkendegivelser vedrørende leveringstider er begrænset til Kina og er kun beregnet som et estimat og er underlagt eventuelle forsinkelser som følge af postforsinkelser, som Shegrie™ ikke er ansvarlig for.
 • Kunden anerkender, at alle ordrer gennem webstedet er med hensyn til varer, der kun er beregnet til personlig og privat brug og ikke-kommerciel brug.
 • For at indgå kontrakt med Shegrie™ skal kunden være over 16 år og have et gyldigt kredit- eller betalingskort udstedt af en bank, der er acceptabel for Shegrie™.
 • Shegrie™ forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise en ordre uanset årsag til enhver tid.
 • Ved afgivelse af en ordre forpligter kunden sig til, at alle oplysninger, der gives til Shegrie™, er sande og nøjagtige, at kunden er en autoriseret bruger af det kredit- eller betalingskort, der blev brugt til at afgive ordren, og at der er tilstrækkelige midler til at dække omkostningerne ved varerne.
 • Shegrie™ forbeholder sig retten til at holde en ordre i afventning af kreditkortbekræftelse. Vores kundeserviceteam vil kontakte dig og anmode om en fotokopi af forsiden af dit kørekort og det kreditkort, der blev brugt til at foretage et køb. Hvis et svar ikke modtages inden for 48 timer, vil din ordre blive annulleret og dit kort refunderet. Hvis vores handelsbank ikke er tilfreds med de angivne oplysninger, vil din ordre også blive annulleret og refunderet.
 • Ændringer af varer på ordrer, leveringsadresser eller navne er ikke tilladt, når en ordre er blevet behandlet. Shegrie™ kan til enhver tid afvise enhver ændring eller annullering af en ordre.

 

Pris

 • Prisen med hensyn til eventuelle varer er angivet på hjemmesiden ('Pris'). Prisen er eksklusiv eventuelle leveringsgebyrer.
 • Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i amerikanske dollars, og hvor det er relevant, er der eksklusiv moms på varer og tjenesteydelser ('GST'). Eventuelle gebyrer og gebyrer (f.eks. leveringsgebyrer), der pålægges af disse vilkår, udelukker også GST, hvor det er relevant.
 • Shegrie™ forbeholder sig retten til at ændre eller ændre priserne på varer på hjemmesiden uden varsel til kunden.
 • Ved betaling eller forsøg på at betale for varerne accepterer kunden, at kunden ikke har deltaget i nogen svigagtig adfærd eller overtrådt nogen lov.

 

Lefterligning af ansvar og skadesløsholdelse

 • Den kinesiske forbrugerlov garanterer visse betingelser, garantier og tilsagn og giver kunden andre juridiske rettigheder i forhold til kvaliteten og egnetheden af forbrugsvarer solgt i Kina. Disse garantier kan ikke ændres eller udelukkes af nogen kontrakt. Intet i disse vilkår foregiver at ændre eller udelukke betingelserne, garantierne, garantierne og tilsagn og andre juridiske rettigheder i henhold til den kinesiske forbrugerlov og andre love, som ikke kan ændres eller udelukkes. Bortset fra som udtrykkeligt angivet i disse vilkår og den kinesiske forbrugerlovgivning, giver Shegrie™ ingen garantier eller andre erklæringer i forbindelse med levering af varer. Shegrie™s ansvar med hensyn til disse garantier, repræsentationer, tilsagn og garantier er begrænset i det fulde omfang tilladt ved lov.
 • Kunden accepterer at bruge hjemmesiden på egen risiko. Kunden indvilliger i at holde Shegrie™, dets tilknyttede selskaber, embedsmænd eller direktører skadesløs for eventuelle tredjepartskrav, ansvar, skader og/eller omkostninger, der opstår som følge af kundens brug af hjemmesiden eller brud på disse vilkår, herunder skader forårsaget af virus eller enhver ukorrekthed eller ufuldstændigheden af oplysningerne på hjemmesiden eller leveringen eller brugen af varerne.
 • Shegrie™ påtager sig ikke ansvar for tab eller anden skade, der opstår på grund af tyveri, tab eller skade på eller på anden måde vedrørende ejendom, der tilhører kunden.
 • Kunden accepterer ved levering enhver risiko for tab eller beskadigelse af varerne, uanset om de er forårsaget af kunden eller ej, og kunden fritager Shegrie™ mod alle krav, krav, sager og handlinger for tab eller skade forårsaget af eller opstået fra håndteringen, transporten , opbevaring, fremvisning, installation, forsømmelse eller brug af varerne, efter at kunden har taget varerne i besiddelse. Risikoen i varerne vil til enhver tid forblive hos kunden, medmindre Shegrie™ igen tager varerne i besiddelse.

 

Linking til denne hjemmeside

 • Hjemmesiden kan give links til hjemmesider og adgang til indhold fra tredjeparter, herunder brugere og tilknyttede selskaber til Shegrie™.
 • Kunden accepterer, at Shegrie™ ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af og indholdet på tredjepartswebsteder. Kunden bør henvise til de politikker, der er offentliggjort af andre websteder vedrørende privatliv og andre emner, før de bruger dem.
 • I den videst mulige udstrækning, det er tilladt ved lov, vil Shegrie™, dets officerer, agenter og medarbejdere på ingen måde blive holdt ansvarlige for enhver afhjælpning ved lov eller i egenkapital for ethvert tab eller skade opstået ved at handle med en tredjepart.

 

Waiver

 • OGn parts undladelse på noget tidspunkt at kræve, at en anden part opfylder en bestemmelse i disse vilkår, påvirker ikke på nogen måde den opsigende parts fulde ret til at kræve denne opfyldelse efterfølgende.
 • OGn parts fraskrivelse af et brud på en bestemmelse skal ikke betragtes som et afkald på hele eller dele af denne bestemmelse eller nogen anden bestemmelse eller af denne parts ret til efterfølgende at benytte sig af sine rettigheder.
 • OGnhver afkald på et brud på disse vilkår skal være skriftligt underskrevet af den part, der giver dispensationen, og skal kun være effektiv i det omfang, der er specifikt angivet i denne frafaldelse.

 

Fstor kraft

Hvis udførelsen afShegrie™s forpligtelser i henhold til disse vilkår forhindres, begrænses eller påvirkes af en force majeure, herunder strejke, lockout, råvaremangel, nedbrud af anlæg, transport eller udstyr eller enhver anden årsag uden for Shegrie™s rimelige kontrol , Shegrie™ vil ikke være ansvarlig for tab eller skade, som kunden eller nogen anden person har lidt.

 

LOVVALG

Disse betingelser for service og eventuelle særskilte aftaler, hvorved vi yder dig Tjenesteydelser skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Cys lovgivning. a)

Sevighed

 • Parterne er enige om, at alle bestemmelserne i disse vilkår er rimelige under alle omstændigheder, og at hver bestemmelse er og skal anses for at være adskillelig og uafhængig.
 • Parterne er enige om, at hvis en del af eller alle en eller flere bestemmelser anses for ugyldige eller uhåndhævelige under alle omstændigheder, skal den del anses for at være slettet og skal ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Etitel aftale

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til dens genstand og erstatter og annullerer alle tidligere aftaler, forståelser og forhandlinger i forbindelse med den og kan kun ændres skriftligt underskrevet af alle parter.

Qbrug eller bekymring

Tøv ikke med at kontakte os, vi vender tilbage til dig inden for 48 timer. Vores kundeserviceteam er tilgængeligt framandag-fredag.

Tilføje:

OG-mail: Yeshdow@outlook.com