Όροι χρήσης

<ΚΑΙtranμικρόlate-html>

Πρύζιφάδιακύμανσηs

Όπως πολλοί έμποροι λιανικής, μειώνουμε περιοδικά τις τιμές των στυλ. Εάν αγοράσετε ένα στυλ προτού μειωθεί, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης για εσάς, ούτε πρέπει να ταιριάξουμε τιμή με ένα στυλ που μπορεί να δείτε φθηνότερα αλλού.

 

Διαβιβάσεις

Όταν εγγράφεστε μέσω οποιασδήποτε από τις πλατφόρμες μελών μικρόhegrie™, συναινείτε στο Shegrie™ να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή αλληλογραφίας, όπως ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες προϊόντων, διαγωνισμούς και προσφορές, μέσω email, SMS, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ανάρτησης. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των άμεσων επικοινωνιών μάρκετινγκ και οποιασδήποτε παραλλαγής στις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, ανά πάσα στιγμή.

 

Γενικός

Όλες οι συμβάσεις και οι συναλλαγές μεταξύ τηςShegrie™ και οποιουδήποτε ατόμου («Πελάτης») που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες («αγαθά» και «Υπηρεσίες») που παρέχονται και παρέχονται από τηShegrie™ στον Πελάτη μέσω του ιστότοπου www.shegrie.com («Ιστότοπος») υπόκεινται με τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που ορίζονται παρακάτω («αυτοί οι Όροι»). Με τη χρήση του ιστότοπου, ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους, όπως ενδέχεται να τροποποιούνται από τοShegrie™ κατά καιρούς.

 

Παραλλαγή

Η Shegrie™ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να γνωρίζει τυχόν αλλαγές που έγιναν στους παρόντες Όρους και συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί και να επισκέπτεται τον Ιστότοπο ο Πελάτης συμφωνεί να διέπεται από αυτούς τους Όρους ανάλογα με την περίπτωση κατά καιρούς.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

www.shegrie.comκατέχετε και διατηρείτε όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα εντός και προς τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του ιστότοπου. Ο ιστότοπος περιέχει την πνευματική ιδιοκτησία της www.shegrie.com, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας της www.shegrie.com και των θυγατρικών, θυγατρικών ή δικαιοπαρόχων της (συλλογικά, "Ιδιοκτησιακές πληροφορίες"). Εκτός από το Περιεχόμενο Χρήστη σας (όπως ορίζεται παρακάτω) και τις πληροφορίες στο δημόσιο τομέα ή για τις οποίες σας έχει δοθεί γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε ή πουλήσετε οποιοδήποτε τέτοιο Ιδιόκτητο Πληροφορίες.

 

Τπωλήσεις

 • Κάνοντας μια παραγγελία για οποιοδήποτε Προϊόν στον Ιστότοπο («Παραγγελία»), ο Πελάτης προσφέρεται να αγοράσει τα Αγαθά και υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους. Κάθε Παραγγελία που τοποθετεί ο Πελάτης θα είναι μια ξεχωριστή και δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της Shegrie™ σε σχέση με την προμήθεια των Αγαθών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 • Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα των Αγαθών και στην επιβεβαίωση της τιμής της παραγγελίας.
 • Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τους χρόνους παράδοσης περιορίζονται στην Κίνα και προορίζονται μόνο ως εκτίμηση και υπόκεινται σε τυχόν καθυστερήσεις που προκύπτουν από καθυστερήσεις ταχυδρομείου για τις οποίες η Shegrie™ δεν θα είναι υπεύθυνη.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλες οι Παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας αφορούν προϊόντα που προορίζονται μόνο για προσωπική και οικιακή χρήση και για μη εμπορική χρήση.
 • Για να συνάψει σύμβαση με το Shegrie™, ο Πελάτης πρέπει να είναι άνω των 16 ετών και να διαθέτει έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί από τράπεζα αποδεκτή από την Shegrie™.
 • Η Shegrie™ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει μια Παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
 • Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Πελάτης δεσμεύεται ότι όλες οι λεπτομέρειες που παρέχονται στην Shegrie™ είναι αληθείς και ακριβείς, ότι ο Πελάτης είναι εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της παραγγελίας και ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του κόστους τα εμπορεύματα.
 • Η Shegrie™ διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει μια παραγγελία εν αναμονή της επαλήθευσης της πιστωτικής κάρτας. Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας ζητώντας φωτοτυπία της μπροστινής όψης της άδειας οδήγησης και της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός 48 ωρών, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και η κάρτα σας θα επιστραφεί. Εάν η εμπορική μας τράπεζα δεν είναι ικανοποιημένη με τις πληροφορίες που παρέχονται, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί.
 • Δεν επιτρέπονται αλλαγές σε είδη σε παραγγελίες, διευθύνσεις αποστολής ή ονόματα μετά την επεξεργασία μιας παραγγελίας. Η Shegrie™ μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση παραγγελίας ανά πάσα στιγμή.

 

Πρύζι

 • Η τιμή σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν προσδιορίζεται στον Ιστότοπο («Τιμή»). Η τιμή δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρέωση αποστολής.
 • Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και, όπου ισχύει, δεν περιλαμβάνουν φόρο αγαθών και υπηρεσιών («GSΤ»). Τυχόν τέλη και χρεώσεις (π.χ. τέλη παράδοσης) που επιβάλλονται από τους παρόντες Όρους αποκλείουν επίσης τον GSΤ όπου ισχύει.
 • Η Shegrie™ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις Τιμές των Αγαθών στον Ιστότοπο χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη.
 • Κατά την πληρωμή ή την προσπάθεια πληρωμής για τα Αγαθά, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πελάτης δεν έχει προβεί σε καμία δόλια συμπεριφορά ή δεν έχει παραβιάσει κανένα νόμο.

 

μεγάλομίμηση Ευθύνης και Αποζημίωσης

 • Η κινεζική νομοθεσία περί καταναλωτών εγγυάται ορισμένους όρους, εγγυήσεις και δεσμεύσεις και παρέχει στον Πελάτη άλλα νομικά δικαιώματα, σε σχέση με την ποιότητα και την καταλληλότητα για τον σκοπό των καταναλωτικών αγαθών που πωλούνται στην Κίνα. Αυτές οι εγγυήσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν ούτε να αποκλειστούν από καμία σύμβαση. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν έχει σκοπό να τροποποιήσει ή να εξαιρέσει τους όρους, τις εγγυήσεις, τις εγγυήσεις και τις δεσμεύσεις και άλλα νόμιμα δικαιώματα, σύμφωνα με την Κινεζική νομοθεσία περί καταναλωτών και άλλους νόμους που δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να εξαιρεθούν. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους και στην Κινεζική νομοθεσία περί καταναλωτών, η μικρόhegrie™ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή άλλες δηλώσεις σε σχέση με την προμήθεια Αγαθών. Η ευθύνη της μικρόhegrie™ σε σχέση με αυτές τις εγγυήσεις, παραστάσεις, δεσμεύσεις και εγγυήσεις περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
 • Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει τη μικρόhegrie™, τις θυγατρικές της, στελέχη ή διευθυντές από οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων, ευθύνη, ζημίες και/ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου από τον Πελάτη ή την παραβίαση αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ελλιπή των πληροφοριών στον Ιστότοπο ή την προμήθεια ή χρήση των Αγαθών.
 • Η μικρόhegrie™ δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή άλλη ζημία προκύψει λόγω οποιασδήποτε κλοπής, απώλειας ή ζημιάς ή με άλλο τρόπο που αφορά οποιοδήποτε ακίνητο που ανήκει στον Πελάτη.
 • Ο Πελάτης αποδέχεται κατά την Παράδοση κάθε κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς στα Αγαθά είτε προκλήθηκε από τον Πελάτη είτε όχι, και ο Πελάτης αποζημιώνει την μικρόhegrie™ έναντι όλων των αξιώσεων, απαιτήσεων, αγωγών και αγωγών για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή προκύπτει από το χειρισμό, τη μεταφορά , αποθήκευση, έκθεση, εγκατάσταση, παραμέληση ή χρήση των Αγαθών μετά την κατοχή των Αγαθών από τον Πελάτη. Ο κίνδυνος στα Αγαθά θα παραμείνει στον Πελάτη ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν η μικρόhegrie™ ανακτήσει την κατοχή των Αγαθών.

 

μεγάλομελάνη σε αυτόν τον ιστότοπο

 • Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους και πρόσβαση σε περιεχόμενο από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των θυγατρικών του μικρόhegrie™.
 • Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η μικρόhegrie™ δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο που παρέχεται σε ιστότοπους τρίτων. Ο Πελάτης θα πρέπει να ανατρέξει στις πολιτικές που δημοσιεύονται από άλλους ιστότοπους σχετικά με το απόρρητο και άλλα θέματα προτού τις χρησιμοποιήσει.
 • Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία με κανέναν τρόπο η μικρόhegrie™, οι αξιωματικοί, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ένδικα μέσα ή δικαιοσύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από συναλλαγές με τρίτους.

 

Σεαέρος

 • Η αποτυχία ενός συμβαλλόμενου μέρους ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει οποιαδήποτε εκτέλεση από άλλο μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο το πλήρες δικαίωμα του συμβαλλόμενου μέρους που παραιτείται να απαιτήσει τη συγκεκριμένη εκτέλεση στη συνέχεια.
 • Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος από παραβίαση διάταξης δεν θεωρείται παραίτηση από το σύνολο ή μέρος αυτής της διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης ή από το δικαίωμα αυτού του μέρους να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του στη συνέχεια.
 • Οποιαδήποτε παραίτηση από παραβίαση αυτών των Όρων θα υπογράφεται εγγράφως από το μέρος που χορηγεί την παραίτηση και θα ισχύει μόνο στο βαθμό που ορίζεται συγκεκριμένα σε αυτήν την παραίτηση.

 

φάκύρια δύναμη

Εάν η εκτέλεση των υποχρεώσεων της μικρόhegrie™ βάσει αυτών των Όρων εμποδίζεται, περιορίζεται ή επηρεάζεται από μια ανωτέρα βία, όπως απεργία, lock out, έλλειψη πρώτων υλών, βλάβη εγκαταστάσεων, μεταφοράς ή εξοπλισμού ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο της μικρόhegrie™ , η μικρόhegrie™ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οι παρόντες Όροι υπηρεσίας και τυχόν εχωριστές συ φωνίες ε τις οποίες σας παρέχου ε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερ ηνεύονται σύ φωνα ε τους νό ους του Cy. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Sδιαχρονικότητα

 • Τα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων είναι εύλογες υπό όλες τις περιστάσεις και ότι κάθε διάταξη είναι και θα θεωρείται ότι είναι χωριστή και ανεξάρτητη.
 • Τα μέρη συμφωνούν ότι εάν μέρος ή το σύνολο μιας ή περισσότερων διατάξεων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή υπό όλες τις περιστάσεις, αυτό το τμήμα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

EΣυμφωνία τίτλου

Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών ως προς το αντικείμενό της και αντικαθιστούν και ακυρώνουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις σε σχέση με αυτήν και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο εγγράφως υπογεγραμμένα από όλα τα μέρη.

Qερώτηση ή ανησυχία

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι διαθέσιμη απόΔευτέρα έως Παρασκευή.

Προσθήκη:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Yeshdow@outlook.com.