Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 10

mysite

Armpit Fat Removal Lymphatic Pad

Armpit Fat Removal Lymphatic Pad

✅Παγκόσμια αποστολή ✅100% Εγγύηση εργασίας✅Κλινικά αποδεδειγμένη ✅Έγκριση FDA⬇️ Πακέτα ⬇️ (🔥Εξοικονομήστε περισσότερα)

Κανονική τιμή $19.97 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $19.97 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Qty

 Let’s See Our Satisfied Customers’ Instant Axillary Breast Removal Only With Lymphatic Detox Patch! 

Addison Meyer, 34, Rochester, Minnesota ⭐⭐⭐⭐⭐

“I was super skeptical about this product at first because my axillary breast in the underarms is so severely swollen that I don’t think a patch can treat it, but give it a shot anyway. Surprisingly just a few days of using this product and the inflammation pain that I’ve constantly felt has subsided. The lumps have also continuously decreased as I use it every night. It’s been 8 week now and the swelling and throbbing had totally vanished like it didn't even appear in the first place. The patches also have great adhesiveness so it doesn't fall off in my armpits overnight, yet I can still effortlessly remove it without any pain. No more awkward and ugly meaty underarm flesh! I can now wear my sleeveless shirts and spaghetti straps with full confidence thanks to this product. 10/10 definitely recommend! ”


Camila Walker, 28, San Francisco, California ⭐⭐⭐⭐⭐

“I received my patches and used it the very first night for my inflamed armpit fats as I can’t take the pain anymore. I was so thrilled that it really gave me relief, allowing me to sleep peacefully for the first time since I’ve got my swollen axillary lymph nodes. I removed the patch in the morning and it had already calmed the swelling on both of my underarms, though the lump is still visible. After a couple of weeks, the inflammation has clearly alleviated and not to mention that I only use it nightly so it only takes a few patches for me to reach these amazing results. I also noticed that this product had also helped in slimming up my stomach and is flatter now, which is truly shocking. Another good thing about this product is it is also not sticky when I take it off my skin. I don’t feel any discomfort and aching anymore when I touch my armpit or make certain movements and I can now rock my bikinis! Thank you for this product! It helps me more than I hoped for.”

What Is an Axillary Breast Tissue? 

The axillary breast is also known as supernumerary or accessory breast tissue that is mostly located in the axilla, or armpit and anywhere along the milk line. - An embryologic landmark that runs bilaterally from the anterior axillary folds to the inguinal region and medial thigh. It can occur in people of any gender and as medical studies have shown, it happens approximately to 2 to 6 percent of women and 1 to 3 percent of men.

The breast tissue makes up the shape and size of your breasts. However, it can sometimes develop beyond the normal location of the human breasts, causing residual tissue or appearance of armpit fat, the axillary breast. This condition often transpire because of genetics, overweight, hormonal changes, pregnancy, and even constant wearing of tight tops and undergarments.

Axillary breast tissue is normally not considered to be a health issue. Though it often makes people who developed it self-conscious as it can make the area appear lumpy or meaty, especially when the arms are down. That is why we introduce Lymphatic Detox Patch, a non-invasive treatment that eliminates excess underarm fats and other swellings in just a matter of weeks. 

Our Patch Aims At Any Excess Breast Tissue!

Lymphatic Detox Patch is formulated with multiple all-natural ingredients that maximize the effects of removing troublesome areas of fat from various locations on the body. It attaches on the skin safely and penetrates deeply to improve the circulation throughout the lymphatic system. Allowing the lymph fluids to move actively and prevents unwanted swelling and builds up that cause the skin between the breasts and armpits to spill out. It also reduces fat tissue, cells, excess cellulite and even promotes the clearance of waste and toxins from the body. 


In addition, the lymphatic patch also treats symptoms of lymphedema, swollen lymph nodes, arm folds, and inflammation in the body. It even stimulates a higher metabolism to help in healthy weight loss while still providing the body with ample energy. Moreover, its acupuncture effect works to put pressure through the strategic points in the body to alleviate pain, discomfort and overall wellness. Each patch features a rectangular shape which is perfectly fitted onto the underarm and armpits areas. It can be also applied for other body parts with stubborn fats such as neck, thighs, lower legs, and so on.

Key Ingredients

 • Olibanum - is also called frankincense. It has antibacterial, antifungal, and anti-inflammatory properties. Making it often used as a medicine for soothing swelling and pain, particularly in inflammatory diseases. It can kill bacteria and other microbes that might cause infection or illness. Furthermore, olibanum does not only reduce inflammation, it also attacks cancer cells directly and helps in treating cancer, including breast cancer.
 • Cortex Cinnamomi - is used as a very important spice and drug which has contributed to improving blood circulation. It consists of high antioxidants which prevent oxidative stress from free radicals. Preventing DNA damage and metabolic conditions such as diabetes, high cholesterol levels, obesity and so on. Cortex cinnamomi is also popular for its ability to reduce the risk of inflammatory diseases and helps in promoting weight loss. It even improves body metabolism and targets the fat deposited in the abdominal area.
 • Radix Clematidis - is known for its actions of dispersing and smoothing. It can successfully eliminate wind dampness and unblock collaterals to alleviate pain and discomfort. It even acts in reducing swelling and inflammation in different body parts. In addition, it is also used to nourish the blood and activate a better blood circulation which helps in burning more calories and assists in treating obesity. 
 • Flos Carthami - is a traditional Chinese herbal medicine that is used in a wide range of treating diseases. It is even known as a great ingredient that can blast stubborn belly fat and curb appetite to aid weight loss. Flos Carthami has anti-inflammatory properties that can calm your skin and reduce body swelling. It also works in improving the oxygen supply in the body and helps the overall circulation.
 •  

  Olivia’s 8 Week Progress Record To Axillary Breast Elimination 💖💖

  Olivia had been having concerns with her excess breast tissues for years now. It’s been keeping her from wearing thin strap apparels and putting on bras has been awfully painful. With expensive surgeries and checkups, she had decided to use this Lymphatic Detox Patch instead after much research. She is happy to tell how it improves her underarm appearance and soothes all kinds of discomfort in just 8 weeks. 

  Week1

  "I usually don’t do reviews when I purchase online, but this detox pad is impeccably good that I just had to share my experience with you. In my first week of using the patches, I can already see how it reduces the lumpiness on both my underarm. I also want to add that the throbbing was relieved in just a few days even when I’m wearing a wired bra. But of course it is much more effective when the patches are on."

  Week5

  "For about 5 weeks the swelling from my underarm area had dramatically decreased. It does not hinder my arm movements anymore or painfully rub against my undergarment as much as before. What I love more about this patch is that it also works in cutting down my weight. It is not as drastic as the real weight-loss products as it is more focused on treating swollen lymph nodes, but you can still visibly see its effects which is really impressive."

  Week8 ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ Treatment Completed!

  "This patch has deserved all the praises and great reviews! I hoped I had known it early on! My axillary breast had perfectly gone now and it also consistently helped me shed some weight which toned my stomach. It gave my body the best look that I want and you could totally see the difference. I feel like I have made my first step towards a happier life with full blown confidence. This product works like a charm anytime and I highly recommend it to all who need to treat their swollen armpit fats problems."

  Olivia Lopez, 42, Salinas, California

   

  DIRECTIONS:

  1. Apply it to armpit area. Leave it overnight (or 9-12 hours) and peel it off.
  2. Recommended usage: 2-3 times per week. We recommend applying at least pack of 4 for the best result. ( 8 weeks as a complete treatment, amount of packs required varies with the severity of axillary breast. )
  • If irritation occurs, cease use and better consult a physician. Patch testing prior to use is advised.
  • Use only as directed on unbroken skin.
  • Keep out of reach of children.

  SPECIFICATIONS:

  • Key ingredients: , Olibanum
  • Package Size: 17 x 12 cm
  • Pad Size: 10 x 7 cm

  PACKAGE INCLUDES:

  • Pack of 1 / 2 / 4 x Armpit Fat Removal Lymphatic Pad
   • (Each pack includes 10 pieces)
  Προβολή όλων των λεπτομερειών