Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 5

mysite

(Only $12.99 Today)OnNature® Organic Herbal Lung Cleanse & Repair Nasal Spray PRO

(Only $12.99 Today)OnNature® Organic Herbal Lung Cleanse & Repair Nasal Spray PRO

✅Παγκόσμια αποστολή ✅100% Εγγύηση εργασίας✅Κλινικά αποδεδειγμένη ✅Έγκριση FDA⬇️ Πακέτα ⬇️ (🔥Εξοικονομήστε περισσότερα)

Κανονική τιμή $35.97 USD
Κανονική τιμή $62.99 USD Τιμή έκπτωσης $35.97 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
BUY MORE SAVE MORE

OnNature® Organic Herbal Lung Cleansing Nasal Spray is an easier way to channel and expel mucus and waste from the lungs, cleanse the lungs and upper airways, and completely repair damage caused by allergies, asthma, dust and smoking in 8 weeks A weakened respiratory system, the chance to breathe easily again. Relieve the symptoms and sequelae of lung cough caused by (COVID‑19) virus

【Professional】Organic Herbs - Cleanse trachea and lung residues - Repair alveoli - Regenerate tracheal tissue - Fight allergies/asthma - Regain the feeling of unobstructed breathing - Help with COPD

 • In a 28-day clinical trial involving 2,572 people around the world, the product was proven to have a very powerful cleaning and regeneration effect on the lungs of people who smoked or inhaled dust for a long time. The subjects' cough, shortness of breath, phlegm, and Symptoms such as chest pain and dyspnea have been greatly improved.

 • The results of clinical trials and questionnaires show that this product has a good effect on the treatment of chronic pharyngitis, pulmonary nodules, and pulmonary dysfunction, and also has a good effect on relieving respiratory allergies and asthma caused by environmental factors.
 • In addition, this product has also been proven to have a very significant effect on the prevention of pulmonary inflammation and the treatment of its sequelae.
 • Comparing the CT results before and after the test, 99.94% of the subjects' lung residues were reduced to the point where they were almost invisible.

Let's take a look at what our happy customers are saying:

Eugene Hunt, 50, Bangor, Maine

Life is not fair, and after 20 years of hard work in a wood factory, all I got was sickness. The doctor told me that my lungs suffered from pneumoconiosis due to long-term inhalation of dust, which caused the deposition of dirt in my lungs and part of the lung tissue fibrosis, which is why I always cough up disgusting things and even blood. He prescribed a lot of expensive medicines for me, but the treatment effect was not satisfactory. So I decided to find out on my own, and after I used this spray for three days, I really felt that my symptoms were relieved a lot, and I could feel like I was healing. It really works! After doing it for at least 3 months, I think now I can declare that I am really good, I no longer snore, cough, and feel the foreign body sensation in the windpipe. This herbal remedy was something I would hate to believe, but it literally saved my life! If you have the same troubles as me, trust it and give this product a chance, and you will thank it.

Ezequiel Reid, 44, Fresno, California

I have been a smoker for 25 years and I honestly don't need any tests to know what my lungs look like. I'm always coughing and spitting up something nasty, and I'll be out of breath for a day. This is all telling me that I have to do something about it or I am gonna die young. My neighbor recommended this spray to me and he told me it would help me a lot and I wanted to try it. It literally got me almost healed in almost 4 weeks, and if you haven't been through my situation, you wouldn't know what a joy it is to be able to breathe well and not cough all day. No more nauseating phlegm, no more bouts of chest tightness and tingling pain. Now that I do, I even have a lot less urge to smoke now. From the previous one pack a day to the current one pack every 3 or 4 days, I think I will be able to quit it soon. Thanks for this nasal spray!

What are respiratory diseases?

Respiratory system diseases include respiratory allergies, asthma, pneumoconiosis, fungal/bacterial/viral pneumonia, etc., which are diseases that humans can easily get through the environment, and can be cured by cleaning and repairing the lungs and respiratory tract. Many people lack a proper understanding of respiratory diseases and lack health care for their bodies. Coupled with the raging virus in recent years and some bad living habits (smoking, dust inhalation, long-term exposure to allergens), the health condition has deteriorated and brought great difficulties and inconvenience to normal life and work.

Under the influence of the working environment, living environment and bad living habits, the air humans breathe is no longer pure and natural. We inhale a lot of smoke and dust every day, and these foreign objects remain in the trachea and lungs. In order to resist these foreign substances, the body will secrete a large amount of body fluid, forming mucus (phlegm) in the lungs. When this mucus and foreign substances cannot be excreted from the body, some of the diseases mentioned above will be caused, in severe cases, it can even be life-threatening.

Dr.Lonnie with OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray

“In a modern industrial environment, the stress on your respiratory system is greater than you might imagine. Poor lifestyle habits can also increase these stresses. Breathing is always the most important thing you do in every moment and it should not be influenced by many factors. Our products plan to remove these factors so people can breathe easy again.”

OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray was developed by Dr.Lonnie's research team. It creatively reconstructs collagen and combines a variety of plant extracts to reduce stress by stimulating allergens, and promotes the self-cleaning of the respiratory system to expel the lung's waste and mucus, and give you a healthy lung.

OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray is the culmination of a lifetime of research and I am extremely proud our team created it to be the best solution to help you cleanse and regenerate your lungs.

 How does OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray work?

 OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray is inhaled through the nose, then absorbed through the trachea, stimulates and dilutes the mucus in the trachea and lungs, and helps expel phlegm and lung residues within 2 hours, unblocking your breathing passage. It can also help correct your immune system to reduce allergic reactions through desensitization therapy, effectively treating respiratory allergies/asthma and other diseases. Dr.Lonnie's research team's original recombinant collagen peptide combined with quercetin helps the regeneration of lung trachea and alveolar tissue and gives you a healthy, unobstructed lung.

The Key Ingredients of OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray

Quercetin:

Quercetin is the key ingredient of OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray. Dr. Lonnie has been researching quercetin for many years, and he found that they are very effective in reversing lung fibrosis. In addition, it can also promote the functional activation and detoxification of lung cells and has a very extraordinary effect.

Recombinant Collagen Peptides:

Collagen is a key component of cell regeneration. Dr. Lonnie's research team added recombinant collagen, which is beneficial to human absorption, to OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray through experimental editing and restructuring, which can effectively help lung cells and tracheal tissue regenerate, and restore youth and vitality.

Antimicrobial Peptides:

Antimicrobial Peptides have a very good curative effect on the chronic infection of the lung and respiratory tract inflammation and are widely used in the prevention and combat of various respiratory system inflammations.

7 Natural Plant Extracts:

Plant extracts such as golden plum extract, oleanolic acid, vitex calcium and other plant extracts can effectively inhibit local inflammation, help fight allergic reactions in the respiratory tract, stimulate the secretion of body fluid in the lungs, and dilute the accumulated phlegm and accumulated garbage in the lungs to pass through the trachea Let it out and let breathe easily again.

OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray is used all over the world

How To Use

1. Use 3 times a day

2. Clean your nose and hands before use

What makes the OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray your best choice?

 1. Repair damaged airways and lungs
2. Clean the phlegm and garbage accumulated in the lungs
3. Improve and cure respiratory allergies/asthma
4. Prevention of Respiratory Diseases
5. Repair the sequelae of viral pneumonia
6. Allows you to breathe easily again

Specifications:

 • OnNature® Organic Herbal Lung Clearing Nasal Spray(1/2/4/8/16 Bottles)
 • Origin: United States
 • We support Global Delivery

For each piece of our product purchased, we donate a portion of our profit to support the Cruelty-Free International organization, which helps to promote the protection of animals and end animal cruelty around the globe. By purchasing our product, you are supporting our cause to provide a more animal-friendly beauty culture. Don't hesitate to contribute your passion for that. 

SHIPPING

 • We ship worldwide
 • If you have any questions, please contact our customer service staff member for assistance!

OUR GUARANTEE

 • 📦 Insured Worldwide Shipping: Each order includes real-time tracking details and insurance coverage in the unlikely event that a package gets lost or stolen in transit.
 • 💰 Money-Back Guarantee: If your items arrive damaged or become defective within 15 days of normal usage, we will gladly issue a replacement or refund.
 • ✉️ 24/7 Customer Support: We have a team of live reps ready to help and answer any questions you have within a 24-hour time frame, 7 days a week.

Προβολή όλων των λεπτομερειών