Käyttöehdot

PriisiFluctuations

Kuten monet jälleenmyyjät, alennamme tyylien hintoja ajoittain. Jos ostat tyylin ennen sen alennusta, emme ole velvollisia kunnioittamaan äskettäin alennettua myyntihintaa, emmekä velvollinen hinnoittelemaan tyyliä, jonka saatat nähdä halvemmalla muualla.

 

Viestintä

Rekisteröityessäsi minkä tahansa Shegrie™-jäsenalustan kautta hyväksyt sen, että Shegrie™ käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kuten sähköpostiosoitettasi, suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä sisältää kirjeenvaihdon, kuten uutiskirjeiden, tuotetietojen, kilpailujen ja kampanjoiden lähettämisen sähköpostitse, tekstiviestinä, sosiaalisessa mediassa tai postitse. Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta näitä suoramarkkinointiviestejä ja mahdollisia viestintäasetustesi muutoksia.

 

Kenraali

Kaikki Shegrie™:n ja kenen tahansa henkilön ("Asiakas") väliset sopimukset ja kaupat, jotka liittyvät Shegrie™:n Asiakkaalle verkkosivuston www.shegrie.com ("verkkosivusto") kautta toimittamiin ja toimittamiin tavaroihin tai palveluihin ("Tavarat" ja "Palvelut") noudattaa alla olevia kaupan ehtoja ("nämä ehdot"). Käyttämällä Verkkosivustoa Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, joita Shegrie™ saattaa ajoittain muuttaa.

 

Variaatio

Shegrie™:llä on oikeus muuttaa, poistaa tai muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan vastuulla on olla tietoinen näihin ehtoihin tehdyistä muutoksista, ja jatkamalla verkkosivuston käyttöä ja vierailua asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja tilanteen mukaan.

 

Immateriaaliomaisuus

www.shegrie.comomistaa ja säilyttää kaikki omistusoikeudet Sivustoa ja Sivustopalveluita kohtaan. Sivusto sisältää www.shegrie.com:n immateriaaliomaisuutta, joka voi sisältää patentteja, tekijänoikeudella suojattua materiaalia, tavaramerkkejä ja muita www.shegrie.com:n ja sen tytäryhtiöiden, tytäryhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden omistusoikeudellisia tietoja (yhteisesti "omistusoikeudelliset tiedot"). minäukuun ottamatta käyttäjäsisältöäsi (kuten on määritelty alla) ja niitä tietoja, jotka ovat julkisia tai joihin olet saanut kirjallisen luvan, et saa kopioida, muokata, julkaista, lähettää, levittää, esittää, näyttää tai myydä mitään tällaisia omistusoikeuksia. Tiedot.

 

TMyyntiehdot

 • Tilaamalla mitä tahansa tavaroita Verkkosivustolla ("Tilaus") Asiakas tarjoutuu ostamaan Tuotteet näillä ehdoilla. Jokainen Asiakkaan tekemä tilaus on erillinen ja sitova sopimus Asiakkaan ja Shegrie™:n välillä tavaroiden toimittamisesta näiden ehtojen mukaisesti.
 • Kaikki tilaukset ovat riippuvaisia tavaroiden saatavuudesta ja tilaushinnan vahvistuksesta.
 • minäähetysajat voivat vaihdella saatavuuden mukaan, ja kaikki toimitusaikoihin liittyvät takuut tai esitykset rajoittuvat Kiinaan, ja ne on tarkoitettu vain arvioita, ja ne voivat johtua postiviiveistä, joista Shegrie™ ei ole vastuussa.
 • Asiakas hyväksyy, että kaikki Verkkosivuston kautta tehdyt tilaukset koskevat vain henkilökohtaiseen ja kotitalouskäyttöön tarkoitettuja tavaroita ja ei-kaupallista käyttöä.
 • Voidakseen tehdä sopimuksen Shegrie™:n kanssa Asiakkaan tulee olla yli 16-vuotias ja hänellä on oltava voimassa oleva Shegrie™:n hyväksymän pankin myöntämä luotto- tai maksukortti.
 • Shegrie™ varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tilauksen mistä tahansa syystä milloin tahansa.
 • Tilausta tehdessään Asiakas sitoutuu siihen, että kaikki Shegrie™:lle annetut tiedot ovat oikeita ja tarkkoja, että asiakas on tilauksen tekemiseen käytetyn luotto- tai maksukortin valtuutettu käyttäjä ja että hänellä on riittävästi varoja kattamaan tilauksen kustannukset. tavarat.
 • Shegrie™ pidättää oikeuden pidättää tilauksen luottokortin vahvistusta odotettaessa. Asiakaspalvelutiimimme ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää valokopiota ajokorttisi etupuolelta ja ostoksen tekemiseen käytetystä luottokortista. Jos vastausta ei saada 48 tunnin kuluessa, tilauksesi peruutetaan ja korttisi hyvitetään. Jos kauppiaspankkimme ei ole tyytyväinen antamiimme tietoihin, myös tilauksesi peruutetaan ja hyvitetään.
 • Muutokset tilauksiin, toimitusosoitteisiin tai nimiin eivät ole sallittuja, kun tilaus on käsitelty. Shegrie™ voi kieltäytyä tilauksen muuttamisesta tai peruutuksesta milloin tahansa.

 

Priisi

 • Kaikkien Tuotteiden hinta on määritelty Verkkosivustolla ("Hinta"). Hinta ei sisällä toimituskuluja.
 • Ellei toisin mainita, kaikki hinnat ovat Yhdysvaltain dollareissa ja soveltuvin osin ilman tavara- ja palveluveroa ("GST"). Kaikki näissä ehdoissa asetetut maksut ja maksut (esim. toimitusmaksut) eivät myöskään sisällä GST:tä soveltuvin osin.
 • Shegrie™ varaa oikeuden muuttaa tai muuttaa Verkkosivustolla olevien tuotteiden hintoja ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.
 • Maksaessaan tai yrittäessään maksaa tavaroita Asiakas hyväksyy, että Asiakas ei ole syyllistynyt vilpilliseen toimintaan tai rikkonut lakia.

 

minävastuun ja vahingonkorvauksen jäljitelmä

 • Kiinan kuluttajalaki takaa tietyt ehdot, takuut ja sitoumukset sekä antaa Asiakkaalle muita laillisia oikeuksia, jotka liittyvät Kiinassa myytävien kulutustavaroiden laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen. Näitä takuita ei voida muuttaa tai sulkea pois millään sopimuksella. Mikään näissä ehdoissa ei pyri muuttamaan tai sulkemaan pois ehtoja, takuita, takuita ja sitoumuksia sekä muita laillisia oikeuksia Kiinan kuluttajalain ja muiden lakien mukaisesti, joita ei voida muuttaa tai sulkea pois. minäukuun ottamatta näissä ehdoissa ja Kiinan kuluttajalaissa nimenomaisesti mainittuja tapauksia Shegrie™ ei anna takuita tai muita takuita tavaroiden toimittamisesta. Shegrie™:n vastuu näistä takuista, esityksistä, sitoumuksista ja takuista on rajoitettu lain sallimassa laajuudessa.
 • Asiakas sitoutuu käyttämään Sivustoa omalla vastuullaan. Asiakas sitoutuu korvaamaan Shegrie™:n, sen tytäryhtiöt, virkailijat tai johtajat kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, vastuusta, vahingoista ja/tai kustannuksista, jotka johtuvat asiakkaan verkkosivuston käytöstä tai näiden ehtojen rikkomisesta, mukaan lukien viruksen tai virheellisyyden tai virheellisyyden aiheuttamat vahingot. Verkkosivustolla olevien tietojen puutteellisuus tai Tavaroiden toimittaminen tai käyttö.
 • Shegrie™ ei ota vastuuta mistään menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu varkaudesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muuten asiakkaalle kuuluvasta omaisuudesta.
 • Asiakas hyväksyy toimituksen yhteydessä kaiken riskin tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta riippumatta siitä, aiheutti se asiakas tai ei, ja asiakas korvaa Shegrie™:n kaikista vaatimuksista, vaatimuksista, kanteista ja kanteista menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu käsittelystä, kuljetuksesta tai aiheutuu siitä. Tavaroiden varastointi, esittely, asennus, laiminlyönti tai käyttö sen jälkeen, kun Asiakas on ottanut tavarat haltuunsa. Tuotteisiin liittyvä riski jää Asiakkaalle aina, ellei Shegrie™ ota tavaroita takaisin haltuunsa.

 

minäkirjautumalla tälle verkkosivustolle

 • Verkkosivusto voi tarjota linkkejä verkkosivustoille ja pääsyn sisältöön kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien Shegrie™:n käyttäjät ja tytäryhtiöt.
 • Asiakas hyväksyy, että Shegrie™ ei ole vastuussa kolmansien osapuolien verkkosivustojen saatavuudesta ja sisällöstä. Asiakkaan tulee tutustua muiden verkkosivustojen julkaisemiin yksityisyyttä ja muita aiheita koskeviin käytäntöihin ennen niiden käyttöä.
 • minäain sallimassa laajuudessa Shegrie™, sen virkailijat, edustajat ja työntekijät eivät ole vastuussa mistään lainmukaisista korvauskeinoista tai pääomanmukaisuudesta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet yhteydenpidosta minkään kolmannen osapuolen kanssa.

 

Sisäänaiver

 • Se, että osapuoli ei milloinkaan vaadi toiselta osapuolelta näiden JAhtojen määräyksen suorittamista, ei vaikuta millään tavalla luopuvan osapuolen täysimääräiseen oikeuteen vaatia suoritusta myöhemmin.
 • Jonkin osapuolen luopumista määräyksen rikkomisesta ei pidetä luopumisena kokonaan tai osittain kyseisestä määräyksestä tai mistään muusta määräyksestä tai tämän osapuolen oikeudesta käyttää oikeuksiaan myöhemmin.
 • Kaikki näiden JAhtojen rikkomisesta luopuminen on allekirjoitettava kirjallisesti luopumisen myöntävän osapuolen toimesta, ja se on voimassa vain siinä määrin kuin siinä on erikseen määritelty.

 

Fsuuri voima

Jos Shegrie™:n näiden JAhtojen mukaisten velvollisuuksien suorittamista estää, rajoittaa tai siihen vaikuttaa ylivoimainen este, mukaan lukien lakko, työsulku, raaka-ainepula, laitoksen, kuljetuksen tai laitteiston rikkoutuminen tai mikä tahansa muu syy, joka ei ole Shegrie™:n kohtuullisessa hallinnassa , Shegrie™ ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle tai kenellekään muulle henkilölle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.

 

SOVJAminäminäJATTAVA minäAINSÄÄDÄNTÖ

Näitä palvelusehtoja ja mahdollisia erillisiä sopimuksia, joiden avulla tarjoamme sinulle Palveluja, säädetään ja tulkitaan Cyn lakien mukaisesti. Yhteisöt

Sikuisuus

 • Osapuolet sopivat, että kaikki näiden JAhtojen määräykset ovat järkeviä kaikissa olosuhteissa ja että jokainen ehto on ja on katsottava erotettavaksi ja itsenäiseksi.
 • Osapuolet sopivat, että jos osa tai kaikki yhdestä tai useammasta määräyksestä katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kaikissa olosuhteissa, tämä osa katsotaan poistetuksi, eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Eotsikko Sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä sen aiheesta ja syrjäyttävät ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimukset, yhteisymmärrykset ja neuvottelut siihen liittyen, ja niitä voidaan muuttaa vain kirjallisesti kaikkien osapuolten allekirjoittamana.

Kkäyttö tai huolenaihe

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, otamme sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin.

minäisätä:

Sähköposti: Yeshdow@outlook.com.