Tearmaí Seirbhís

prísFluigheachass

Cosúil le go leor miondíoltóirí, laghdaítear praghsanna stíleanna go tréimhsiúil. Má cheannaíonn tú stíl sula laghdaítear é, níl sé de dhualgas orainn an praghas díola nua-laghdaithe a urramú duit, agus ní gá dúinn an praghas a mheaitseáil le stíl a d’fhéadfadh a bheith níos saoire in aon áit eile.

 

Cumarsáid

Nuair a chláraíonn tú trí aon cheann d’ardáin bhallraíochta Shegrie™, toilíonn tú go n-úsáidfidh Shegrie™ d’fhaisnéis phearsanta, ar nós do sheoladh ríomhphoist, chun críocha margaíochta dírí. Áirítear leis seo comhfhreagras a sheoladh chugat ar nós nuachtlitreacha, faisnéis faoi tháirgí, comórtais agus promóisin, trí ríomhphost, SMS, na meáin shóisialta nó tríd an bpost. Féadfaidh tú tarraingt siar as na cumarsáidí margaíochta dírí seo, agus aon athrú ar do roghanna cumarsáide, a fháil ag am ar bith.

 

Ginearálta

Tá gach conradh agus déileáil idirShegrie™ agus aon duine (‘Custaiméir’) a bhaineann le haon earraí nó seirbhísí (‘Earraí’ agus ‘Seirbhísí’) arna soláthar agus arna soláthar agShegrie™ don Chustaiméir tríd an suíomh Gréasáin www.shegrie.com (‘Suíomh Gréasáin’) faoi réir leis na téarmaí agus coinníollacha trádála atá leagtha amach thíos (‘na Téarmaí seo’). Trí úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin, aontaíonn an Custaiméir a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo, mar a fhéadfaidhShegrie™ a leasú ó am go chéile.

 

Athrú

Tá sé de cheart ag Shegrie™ na Téarmaí seo a leasú, a bhaint nó a athrú am ar bith gan fógra. Tá sé de fhreagracht ar an gCustaiméir a bheith ar an eolas faoi aon athruithe a dhéantar ar na Téarmaí seo agus trí leanúint d’úsáid agus cuairt a thabhairt ar an Láithreán Gréasáin aontaíonn an Custaiméir a bheith faoi rialú ag na Téarmaí seo de réir mar a bheidh ó am go chéile.

 

Maoin Intleachtúil

www.shegrie.comúinéireacht agus coimeád gach ceart dílsithe sa Suíomh agus i Seirbhísí an tSuímh agus chuige. Tá maoin intleachtúil www.shegrie.com ar an Suíomh, lena bhféadfaí paitinní, ábhar cóipchirt, trádmharcanna, agus faisnéis dhílsithe eile de chuid www.shegrie.com agus a chleamhnaithe, fochuideachtaí, nó ceadúnaithe (le chéile, “Faisnéis Dílseánaigh”) a áireamh. Seachas d’Inneachar Úsáideora (mar a shainmhínítear thíos), agus an fhaisnéis sin atá san fhearann poiblí nó ar tugadh cead scríofa duit ina leith, ní féidir leat aon úinéir den sórt sin a chóipeáil, a mhodhnú, a fhoilsiú, a tharchur, a dháileadh, a dhéanamh, a thaispeáint ná a dhíol. Eolas.

 

Terms of Sale

 • Trí ordú a chur ar aon Earraí ar an Láithreán Gréasáin (‘Ordú’) tá an Custaiméir ag tairiscint na hEarraí a cheannach ar agus faoi réir na dTéarmaí seo. Beidh gach Ordú a chuireann an Custaiméir ina chomhaontú ceangailteach ar leith idir an Custaiméir agus Shegrie™ maidir le soláthar na nEarraí de réir na dTéarmaí seo.
 • Tá gach Ordú faoi réir infhaighteacht na nEarraí agus deimhniú ar phraghas an Ordaithe.
 • Féadfaidh amanna seolta a bheith éagsúil de réir infhaighteachta agus tá aon ráthaíochtaí nó uiríll a dhéantar maidir le hamanna seachadta teoranta don tSín agus tá siad beartaithe mar mheastachán amháin agus tá siad faoi réir aon mhoill a eascraíonn as moilleanna poist nach mbeidh Shegrie™ freagrach astu.
 • Admhaíonn an Custaiméir go mbaineann gach Ordú tríd an Láithreán Gréasáin le hearraí atá beartaithe le haghaidh úsáide pearsanta agus tí amháin agus úsáid neamhthráchtála.
 • Chun conradh a dhéanamh le Shegrie™ ní mór don Chustaiméir a bheith os cionn 16 bliana d’aois agus cárta creidmheasa nó dochair bailí a bheith aige arna eisiúint ag banc atá inghlactha ag Shegrie™.
 • Coimeádann Shegrie™ an ceart aici féin le hOrdú a ghlacadh nó a dhiúltú ar chúis ar bith ag am ar bith.
 • Nuair a bhíonn Ordú á dhéanamh geallann an Custaiméir go bhfuil na sonraí go léir a chuirtear ar fáil do Shegrie™ fíor agus cruinn, gur úsáideoir údaraithe an chárta creidmheasa nó dochair a úsáidtear chun an tOrdú a dhéanamh agus go bhfuil dóthain cistí ann chun an costas a chlúdach. na hEarraí.
 • Coimeádann Shegrie™ an ceart chun ordú a shealbhú ar feitheamh fíorú cárta creidmheasa. Rachaidh ár bhfoireann Cúram Custaiméirí i dteagmháil leat ag iarraidh fótachóip de thosach do cheadúnais tiomána agus den chárta creidmheasa a úsáideadh chun ceannach a dhéanamh. Mura bhfaightear freagra laistigh de 48 uair an chloig, cuirfear d’ordú ar ceal agus aisíocfar do chárta. Mura bhfuil ár mbanc ceannaíochta sásta leis an bhfaisnéis a soláthraíodh, cuirfear d’ordú ar ceal agus aisíocfar é freisin.
 • Ní cheadaítear athruithe ar mhíreanna ar orduithe, seoltaí seolta nó ainmneacha a luaithe a phróiseáiltear ordú. Is féidir le Shegrie™ diúltú d’aon leasú nó d’ordú a chealú am ar bith.

 

prís

 • Tá an praghas maidir le haon Earraí sonraithe ar an Láithreán Gréasáin (‘praghas’). Níl an praghas gan aon táille seachadta.
 • Mura luaitear a mhalairt, tá na praghsanna go léir a luaitear i nDollar na Stát Aontaithe agus nuair is infheidhme níl siad eisiata ó cháin earraí agus seirbhísí (‘GST’). Eisiatar GST freisin le haon táillí agus muirir (m.sh. táillí seachadta) a fhorchuirtear leis na Téarmaí seo nuair is infheidhme.
 • Coimeádann Shegrie™ an ceart chun praghsanna Earraí ar an Láithreán Gréasáin a athrú nó a athrú gan fógra a thabhairt don Chustaiméir.
 • Agus na hEarraí á n-íoc nó ag iarraidh íoc as na hEarraí, aontaíonn an Custaiméir nach ndearna an Custaiméir aon iompar calaoiseach nó nár sháraigh sé aon dlí.

 

Laithris ar Dhliteanas agus Slánaíocht

 • Ráthaíonn Dlí Tomhaltóirí na Síne coinníollacha, barántas agus gealltanais áirithe, agus tugann sé cearta dlíthiúla eile don Chustaiméir, maidir le cáilíocht agus oiriúnacht chun críche earraí tomhaltóra a dhíoltar sa tSín. Ní féidir na ráthaíochtaí seo a mhodhnú ná a eisiamh le haon chonradh. Ní airbheartaíonn aon ní sna Téarmaí seo na coinníollacha, na barántaí, na ráthaíochtaí agus na gealltanais, agus cearta dlíthiúla eile, faoi Dhlí Tomhaltóirí na Síne agus faoi dhlíthe eile nach féidir a mhodhnú nó a eisiamh a mhodhnú nó a eisiamh. Ach amháin mar a leagtar amach go sainráite sna Téarmaí seo agus i nDlí Tomhaltóirí na Síne, ní dhéanann Shegrie™ aon bharántas nó uiríll eile maidir le soláthar AGUSarraí. Tá dliteanas Shegrie™ i leith na mbarántas, na n-uiríll, na ngealltanas agus na ráthaíochtaí seo teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.
 • Aontaíonn an Custaiméir an Láithreán Gréasáin a úsáid ar a phriacal féin. Aontaíonn an Custaiméir Shegrie™, a chleamhnaithe, oifigigh nó stiúrthóirí a shlánú ó aon éilimh tríú páirtí, dliteanas, damáistí agus/nó costais a eascraíonn as úsáid an Chustaiméara as an Suíomh Gréasáin nó sárú na dTéarmaí seo, lena n-áirítear damáistí de bharr víreas nó aon mhícheart nó neamhiomlán na faisnéise ar an Láithreán Gréasáin nó soláthar nó úsáid na nAGUSarraí.
 • Ní ghlacann Shegrie™ freagracht as aon chaillteanas nó dochar eile a eascraíonn as aon ghoid, caillteanas nó damáiste, nó ar bhealach eile a bhaineann le haon réadmhaoin ar leis an gCustaiméir é.
 • Glacann an Custaiméir, ar Sheachadadh, gach riosca as caillteanas nó damáiste do na hAGUSarraí cibé acu is é an Custaiméir is cúis leis nó nach ea, agus slánaíonn an Custaiméir Shegrie™ in aghaidh gach éileamh, éileamh, culaith agus caingean as caillteanas nó damáiste a tharla nó a eascraíonn as an láimhseáil, iompar , stóráil, taispeáint, suiteáil, faillí nó úsáid na nAGUSarraí tar éis don Chustaiméir seilbh a ghlacadh ar na hAGUSarraí. Fanfaidh riosca sna hAGUSarraí leis an gCustaiméir i gcónaí mura n-aisghabhann Shegrie™ seilbh ar na hAGUSarraí.

 

Lag cur isteach ar an Láithreán Gréasáin seo

 • Féadfaidh an Suíomh Gréasáin naisc chuig láithreáin ghréasáin agus rochtain ar ábhar ó thríú páirtithe a sholáthar, lena n-áirítear úsáideoirí agus cleamhnaithe Shegrie™.
 • Aontaíonn an Custaiméir nach bhfuil Shegrie™ freagrach as infhaighteacht agus ábhar a chuirtear ar fáil ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Ba cheart don Chustaiméir tagairt a dhéanamh do na beartais a phostálann láithreáin ghréasáin eile maidir le príobháideachas agus ábhair eile sula n-úsáideann siad iad.
 • Chomh fada agus a cheadaíonn an dlí, ní bheidh Shegrie™, a oifigigh, a ghníomhairí agus a fhostaithe faoi dhliteanas as aon leigheas dlí nó cothromais as aon chaillteanas nó damáiste a thabhaítear as déileáil le haon tríú páirtí.

 

Iuibhir

 • Ní dhéanfaidh mainneachtain páirtí ag am ar bith a cheangal ar pháirtí eile aon fhoráil de na Téarmaí seo a chomhlíonadh difear ar bhealach ar bith do cheart iomlán an pháirtí tharscaoileadh an comhlíonadh sin a éileamh ina dhiaidh sin.
 • Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar an bhforáil sin nó ar aon fhoráil eile nó ar aon fhoráil eile nó ar cheart an pháirtí sin leas a bhaint as a chearta ina dhiaidh sin é tarscaoileadh ar fhoráil ag aon pháirtí.
 • Beidh aon tarscaoileadh ar shárú ar na Téarmaí seo sínithe i scríbhinn ag an bpáirtí a dheonaíonn an tarscaoileadh, agus ní bheidh éifeacht leis ach a mhéid a leagtar amach go sonrach sa tarscaoileadh sin.

 

Ffórsa mór

Má dhéantar feidhmíocht oibleagáidíShegrie™ faoi na Téarmaí seo a chosc, a shrianadh nó má chuireann force majeure isteach air lena n-áirítear stailc, frithdhúnadh, ganntanas amhábhar, miondealú ar ghléasra, iompar nó trealamh nó aon chúis eile nach bhfuil smacht réasúnta ag Shegrie™ air. , Ní bheidh Shegrie™ faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais nó damáiste a bhainfidh an Custaiméir nó aon duine eile.

 

DLÍ LAGUSNA RIALAÍTAGUSAR

Déanfar na Téarmaí Seirbhíse sin agus aon chomhaontuithe ar leithligh trína soláthraimid duit Seirbhísí a rialú agus forléireofar iad de réir dhlíthe Cy. Próir

Ssíorchumas

 • Aontaíonn na páirtithe go bhfuil forálacha uile na dTéarmaí seo réasúnach sna himthosca go léir agus go bhfuil agus measfar go bhfuil gach foráil inscartha agus neamhspleách.
 • Comhaontaíonn na páirtithe, má mheastar cuid d’aon fhoráil amháin nó níos mó nó cuid díobh a bheith neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe sna himthosca go léir, go measfar an chuid sin a bheith scriosta agus nach ndéanfaidh sí difear do bhailíocht nó d’infhorghníomhaitheacht na bhforálacha atá fágtha.

Eteideal Comhaontú

Is ionann na Téarmaí seo agus an comhaontú iomlán idir na páirtithe maidir lena ábhar agus téann siad in ionad agus cealaíonn sé gach comhaontú, tuiscint agus caibidlíocht roimh ré a bhaineann leis agus ní fhéadfar iad a athrú ach i scríbhinn arna síniú ag gach páirtí.

Cuestion nó Concern

Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn, tiocfaimid ar ais chugat laistigh de 48uair an chloig. Tá ár bhfoireann seirbhís do chustaiméirí ar fáil óLuan go hAoine.

Cuir leis:

Ríomhphost: Yeshdow@outlook.com