Szolgáltatási feltételek

<Éstranslate-html>

PrizsFluctuációs

Sok kiskereskedőhöz hasonlóan mi is rendszeresen csökkentjük a stílusok árait. Ha vásárol egy stílust, mielőtt csökkentené, akkor nem vagyunk kötelesek megfizetni az újonnan csökkentett eladási árat, és nem kötelesek megegyezni egy olyan stílussal, amelyet máshol olcsóbban láthat.

 

Kommunikáció

Ha bármelyik Shegrie™-tagsági platformon keresztül regisztrál, beleegyezik, hogy a Shegrie™ direkt marketing célokra felhasználja személyes adatait, például e-mail-címét. Ez magában foglalja a levelezés, például hírlevelek, termékinformációk, versenyek és promóciók küldését e-mailben, SMS-ben, közösségi médiában vagy postai úton. Ön bármikor leiratkozhat ezekről a direkt marketing közleményekről, valamint a kommunikációs preferenciáinak bármilyen módosításáról.

 

Tábornok

A Shegrie™ és bármely személy („Ügyfél”) között a Shegrie™ által az Ügyfélnek a www.shegrie.com-es webhelyen („Ban benebhely”) keresztül biztosított árukkal vagy szolgáltatásokkal („Áruk” és „Szolgáltatások”) kapcsolatos összes szerződés és ügylet hatálya alá tartozik. az alábbiakban meghatározott kereskedelmi feltételekhez (a továbbiakban: jelen Feltételek). A Webhely használatával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Feltételeket, amelyeket a Shegrie™ időről időre módosíthat.

 

Variáció

A Shegrie™ jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani, eltávolítani vagy módosítani ezeket a Feltételeket. Az Ügyfél felelőssége, hogy tájékozódjon a jelen Feltételekben végrehajtott változtatásokról, és a Weboldal használatának folytatásával és látogatásával az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a jelen Feltételek időről időre vonatkozzanak rá.

 

Szellemi tulajdon

www.shegrie.combirtokolja és fenntartja a Webhelyre és a Webhelyszolgáltatásokra vonatkozó összes tulajdonjogot. A Webhely a www.shegrie.com szellemi tulajdonát tartalmazza, amely magában foglalhatja a www.shegrie.com és leányvállalatai, leányvállalatai vagy licencadói szabadalmait, szerzői joggal védett anyagokat, védjegyeket és egyéb védett információkat (együttesen „Tulajdonolt Információ”). Az Ön felhasználói tartalmaitól (az alábbiakban meghatározottak szerint) és azon információkon kívül, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők, vagy amelyekre Ön írásos engedélyt kapott, nem másolhat, módosíthat, publikálhat, továbbíthat, terjeszthet, előadhat, megjeleníthet vagy értékesíthet ilyen tulajdonjogot. Információ.

 

Tértékesítési feltételek

 • A Weboldalon bármely Áru megrendelésével ("Megrendelés") a Vevő felajánlja az Áruk megvásárlását a jelen Feltételek alapján. Az Ügyfél által leadott minden egyes megrendelés külön és kötelező érvényű megállapodás az Ügyfél és a Shegrie™ között az Áruk jelen Feltételeknek megfelelő szállítására vonatkozóan.
 • Minden megrendelés az Áruk rendelkezésre állásától és a Megrendelés árának visszaigazolásától függ.
 • A feladási idő a rendelkezésre állás függvényében változhat, és a szállítási időkre vonatkozó garanciák vagy nyilatkozatok Kínára korlátozódnak, és csak becslések, és a postai késedelemből eredő késésekre vonatkoznak, amelyekért a Shegrie™ nem vállal felelősséget.
 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldalon keresztül leadott összes Megrendelés kizárólag személyes és háztartási, valamint nem kereskedelmi használatra szánt árukra vonatkozik.
 • A Shegrie™-vel való szerződéskötéshez az Ügyfélnek 16 évesnél idősebbnek kell lennie, és a Shegrie™ számára elfogadható bank által kibocsátott érvényes hitel- vagy betéti kártyával kell rendelkeznie.
 • A Shegrie™ fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból elfogadjon vagy elutasítson egy Megrendelést.
 • A Megrendelés leadásakor az Ügyfél vállalja, hogy a Shegrie™-nek megadott összes adat igaz és pontos, hogy az Ügyfél a megrendelés leadásához használt hitel- vagy betéti kártya feljogosított felhasználója, és elegendő fedezet áll rendelkezésre a megrendelés költségeinek fedezésére. áruk.
 • A Shegrie™ fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a megrendelést a hitelkártya-ellenőrzésig. Ügyfélszolgálati csapatunk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy fénymásolatot kérjen vezetői engedélye elejéről és a vásárláshoz használt hitelkártyájáról. Ha 48 órán belül nem érkezik válasz, megrendelését töröljük, és a kártyáját visszatérítjük. Ha kereskedő bankunk nem elégedett a megadott információkkal, akkor az Ön megrendelését is töröljük és visszatérítjük.
 • A megrendelés feldolgozása után a rendeléseken szereplő tételek, szállítási címek vagy nevek módosítása nem megengedett. A Shegrie™ bármikor visszautasíthatja a megrendelés módosítását vagy törlését.

 

Prizs

 • Az Áruk ára a Weboldalon kerül meghatározásra („Ár”). Az ár a szállítási költséget nem tartalmazza.
 • Eltérő rendelkezés hiányában az összes feltüntetett ár amerikai dollárban értendő, és adott esetben az áruk és szolgáltatások adóját (GST) nem tartalmazza. A jelen Feltételek által kiszabott díjak és költségek (pl. szállítási díjak) szintén kizárják a GST-t, ahol alkalmazható.
 • A Shegrie™ fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon található áruk árait az Ügyfél előzetes értesítése nélkül módosítsa vagy módosítsa.
 • Az Áru fizetésével vagy fizetési kísérletével a Vevő beleegyezik abba, hogy nem tanúsított csalárd magatartást vagy nem sértett meg semmilyen jogszabályt.

 

La felelősség és kártalanítás utánzása

 • A kínai fogyasztóvédelmi törvény bizonyos feltételeket, garanciákat és kötelezettségvállalásokat garantál, valamint egyéb törvényes jogokat biztosít az Ügyfélnek a Kínában értékesített fogyasztási cikkek minőségével és rendeltetésének megfelelőségével kapcsolatban. Észek a garanciák semmilyen szerződéssel nem módosíthatók és nem zárhatók ki. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem módosítja vagy zárja ki a feltételeket, garanciákat, garanciákat és kötelezettségvállalásokat, valamint egyéb törvényes jogokat a kínai fogyasztóvédelmi törvény és más olyan törvények értelmében, amelyek nem módosíthatók vagy kizárhatók. A jelen Feltételekben és a Kínai Fogyasztói Törvényben kifejezetten meghatározottak kivételével a Shegrie™ nem vállal garanciát vagy egyéb nyilatkozatot az Áruk szállításával kapcsolatban. A Shegrie™ felelőssége ezen garanciák, nyilatkozatok, kötelezettségvállalások és garanciák tekintetében a törvény által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott.
 • Az Ügyfél beleegyezik, hogy a Ban beneboldalt saját felelősségére használja. Az Ügyfél vállalja, hogy mentesíti a Shegrie™-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit vagy igazgatóit a harmadik felek bármely követelése, felelőssége, kára és/vagy költsége alól, amely a Ban beneboldal Ügyfél általi használatából vagy a jelen Feltételek megsértéséből ered, beleértve a vírus okozta károkat, vagy bármely helytelen, ill. a Ban beneboldalon található információk hiányossága vagy az Áruk szállítása vagy felhasználása.
 • A Shegrie™ nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy egyéb kárért, amely az Ügyfél tulajdonát képező vagyontárgyak lopásából, elvesztéséből vagy megrongálódásából ered.
 • A Vevő a kézbesítéskor vállalja az Áru elvesztésének vagy sérülésének minden kockázatát, függetlenül attól, hogy a Vevő okozta-e vagy sem, és a Vevő kártalanítja a Shegrie™-t minden olyan követelés, követelés, per és kereset tekintetében, amely a kezelésből, szállításból vagy abból eredő veszteségért vagy kárért. , az Áru tárolása, bemutatása, beszerelése, elhanyagolása vagy használata, miután az Ügyfél az Árut birtokba vette. Az Áruk kockázata mindenkor az Ügyfélnél marad, kivéve, ha a Shegrie™ visszaszerzi az árut.

 

Ltintával erre a Ban benebhelyre

 • A Ban beneboldal hivatkozásokat biztosíthat webhelyekre, és hozzáférést biztosíthat harmadik felektől származó tartalmakhoz, beleértve a Shegrie™ felhasználóit és leányvállalatait.
 • Az Ügyfél elfogadja, hogy a Shegrie™ nem vállal felelősséget harmadik felek webhelyeinek elérhetőségéért és az azokon nyújtott tartalomért. Az Ügyfélnek át kell tekintenie más webhelyek adatvédelmi és egyéb témákkal kapcsolatos szabályzatait, mielőtt azokat használná.
 • A törvény által megengedett legteljesebb mértékben a Shegrie™, annak tisztségviselői, ügynökei és alkalmazottai semmilyen módon nem tehetők felelőssé semmilyen jogi vagy méltányos jogorvoslatért bármely harmadik féllel való kapcsolatból eredő veszteségért vagy kárért.

 

Wiver

 • Ha valamelyik fél nem követeli meg egy másik féltől a jelen Feltételek valamely rendelkezésének teljesítését, ez semmilyen módon nem érinti a lemondó fél teljes jogát arra, hogy ezt a teljesítést utólag követelje.
 • Ha bármelyik fél lemond egy rendelkezés megsértéséről, az nem tekintendő az adott rendelkezés vagy bármely más rendelkezés egészéről vagy egy részéről történő lemondásnak, vagy a fél azon jogáról, hogy utólagosan éljen jogaival.
 • A jelen Feltételek megszegéséről való lemondást a felmondást engedélyező félnek írásban kell aláírnia, és csak az abban a felmondásban meghatározott mértékben érvényes.

 

Ffő erő

Ha aShegrie™ jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítését vis maior akadályozza, korlátozza vagy befolyásolja, beleértve a sztrájkot, a kizárást, a nyersanyaghiányt, az üzem, a szállítás vagy a berendezés meghibásodását, vagy bármely más ok, amely a Shegrie™ ésszerű ellenőrzésén kívül esik. , a Shegrie™ nem vállal felelősséget az Ügyfél vagy bármely más személy által elszenvedett veszteségekért vagy károkért.

 

IRÁNYADÓ JOG

Észek a szolgáltatási feltételek és minden különálló megállapodások, amelyek által nyújtunk szolgáltatásokat kell szabályozni, és értelmezni összhangban a törvények ciprus

Sörökkévalóság

 • A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Feltételek minden rendelkezése minden körülmények között ésszerű, és hogy minden rendelkezés elválaszthatónak és függetlennek tekintendő.
 • A felek megállapodnak abban, hogy ha egy vagy több rendelkezés egy részét vagy egészét érvénytelennek vagy minden körülmények között végrehajthatatlannak ítélik, akkor azt a részt töröltnek kell tekinteni, és ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát.

Ecím Megállapodás

Jelen Feltételek alkotják a felek közötti teljes megállapodást annak tárgyát illetően, és hatályon kívül helyeznek és hatályon kívül helyeznek minden ezzel kapcsolatos korábbi megállapodást, megállapodást és tárgyalást, és csak minden fél által aláírt írásban módosíthatók.

Khasználat vagy aggodalom

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, 48 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ügyfélszolgálati csapatunk hétfőtől péntekig áll rendelkezésére.

Hozzáadás:

Ésmail: Yeshdow@outlook.com