Vilkår for bruk

PrisFluktuasjons

Som mange forhandlere, reduserer vi prisene på stiler med jevne mellomrom. Hvis du kjøper en stil før den er redusert, er vi ikke forpliktet til å respektere den nylig reduserte salgsprisen for deg, og vi er heller ikke pålagt å prismatche en stil du kan se billigere andre steder.

 

Kommunikasjon

Når du registrerer deg via en av Shegrie™-medlemsplattformene, samtykker du til at Shegrie™ bruker din personlige informasjon, for eksempel e-postadressen din, til direkte markedsføringsformål. Dette inkluderer å sende deg korrespondanse som nyhetsbrev, produktinformasjon, konkurranser og kampanjer, via e-post, SMS, sosiale medier eller post. Du kan når som helst velge bort å motta denne direkte markedsføringskommunikasjonen, og enhver variant av kommunikasjonspreferansene dine.

 

Generell

Alle kontrakter og forretninger mellomShegrie™ og enhver person («kunde») relatert til varer eller tjenester («varer» og «tjenester») levert og levert avShegrie™ til kunden via nettstedet www.shegrie.com («nettsted») er underlagt til vilkårene og betingelsene for handel angitt nedenfor ("disse vilkårene"). Ved å bruke nettstedet godtar kunden å være bundet av disse vilkårene, som kan bli endret avShegrie™ fra tid til annen.

 

Variasjon

Shegrie™ har rett til å endre, fjerne eller endre disse vilkårene når som helst uten varsel. Det er kundens ansvar å være klar over eventuelle endringer som er gjort i disse vilkårene, og ved å fortsette å bruke og besøke nettstedet samtykker kunden i å bli styrt av disse vilkårene, alt ettersom fra tid til annen.

 

Åndsverk

www.shegrie.comeie og beholde alle eiendomsrettigheter til og til nettstedet og tjenestene på nettstedet. Nettstedet inneholder www.shegrie.coms åndsverk, som kan omfatte patenter, opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker og annen proprietær informasjon om www.shegrie.com og dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller lisensgivere (samlet kalt "Eiendomsbeskyttet informasjon"). Bortsett fra ditt brukerinnhold (som definert nedenfor), og den informasjonen som er i det offentlige domene eller som du har fått skriftlig tillatelse til, kan du ikke kopiere, modifisere, publisere, overføre, distribuere, fremføre, vise eller selge noe slikt proprietært. Informasjon.

 

Terms of Sale

 • Ved å legge inn en bestilling av varer på nettstedet ('bestilling') tilbyr kunden å kjøpe varene på og underlagt disse vilkårene. Hver bestilling kunden legger inn vil være en separat og bindende avtale mellom kunden og Shegrie™ med hensyn til levering av varene i samsvar med disse vilkårene.
 • Alle bestillinger er avhengig av tilgjengeligheten av varene og bekreftelse av bestillingsprisen.
 • Forsendelsestider kan variere i henhold til tilgjengelighet, og eventuelle garantier eller representasjoner angående leveringstider er begrenset til Kina og er kun ment som et estimat og er underlagt eventuelle forsinkelser som følge av postforsinkelser som Shegrie™ ikke vil være ansvarlig for.
 • Kunden erkjenner at alle bestillinger gjennom nettstedet gjelder varer som kun er beregnet for personlig og innenlandsbruk og ikke-kommersiell bruk.
 • For å inngå kontrakt med Shegrie™ må kunden være over 16 år og ha et gyldig kreditt- eller debetkort utstedt av en bank som er akseptabel for Shegrie™.
 • Shegrie™ forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise en bestilling uansett årsak når som helst.
 • Når du legger inn en bestilling, forplikter kunden seg til at alle detaljer som gis til Shegrie™ er sanne og nøyaktige, at kunden er en autorisert bruker av kreditt- eller debetkortet som ble brukt til å legge inn bestillingen og at det er tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene for varene.
 • Shegrie™ forbeholder seg retten til å holde en bestilling i påvente av kredittkortverifisering. Vårt kundeserviceteam vil kontakte deg og be om en kopi av forsiden av førerkortet ditt og kredittkortet som ble brukt til å foreta et kjøp. Hvis et svar ikke mottas innen 48 timer, kanselleres bestillingen og kortet ditt refunderes. Hvis vår forhandlerbank ikke er fornøyd med informasjonen som er gitt, vil bestillingen også bli kansellert og refundert.
 • Endringer av varer på bestillinger, leveringsadresser eller navn er ikke tillatt når en bestilling er behandlet. Shegrie™ kan avslå enhver endring eller kansellering av en ordre når som helst.

 

Pris

 • Prisen med hensyn til eventuelle varer er spesifisert på nettstedet ('Pris'). Prisen er eksklusiv eventuelle leveringsgebyrer.
 • Med mindre annet er oppgitt, er alle oppgitte priser i amerikanske dollar, og der det er aktuelt, er det eksklusive varer og tjenester ('GST'). Eventuelle gebyrer og gebyrer (f.eks. leveringsgebyrer) som pålegges av disse vilkårene, ekskluderer også GST der det er aktuelt.
 • Shegrie™ forbeholder seg retten til å endre eller endre prisene på varer på nettstedet uten varsel til kunden.
 • Ved å betale eller forsøke å betale for varene, samtykker kunden i at kunden ikke har deltatt i noen uredelig oppførsel eller overtrådt noen lov.

 

Jegetterligning av ansvar og skadesløsholdelse

 • Den kinesiske forbrukerloven garanterer visse betingelser, garantier og forpliktelser, og gir kunden andre juridiske rettigheter i forhold til kvaliteten og egnetheten til forbruksvarer som selges i Kina. Disse garantiene kan ikke endres eller ekskluderes av noen kontrakt. Ingenting i disse vilkårene gir seg ut for å modifisere eller ekskludere betingelsene, garantiene, garantiene og forpliktelsene, og andre juridiske rettigheter, under den kinesiske forbrukerloven og andre lover som ikke kan endres eller ekskluderes. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene og den kinesiske forbrukerloven, gir Shegrie™ ingen garantier eller andre representasjoner i forhold til levering av varer. Shegrie™s ansvar med hensyn til disse garantiene, representasjonene, forpliktelsene og garantiene er begrenset i den grad det er tillatt ved lov.
 • Kunden godtar å bruke nettstedet på egen risiko. Kunden godtar å holde Shegrie™, dets tilknyttede selskaper, ledere eller direktører skadesløs fra tredjeparts krav, ansvar, skader og/eller kostnader som oppstår fra kundens bruk av nettstedet eller brudd på disse vilkårene, inkludert skader forårsaket av virus eller enhver feil eller feil. ufullstendighet av informasjonen på nettstedet eller levering eller bruk av varene.
 • Shegrie™ påtar seg ikke ansvar for noe tap eller annen skade som oppstår på grunn av tyveri, tap eller skade på eller på annen måte knyttet til eiendom som tilhører kunden.
 • Kunden aksepterer ved levering all risiko for tap eller skade på varene enten de er forårsaket av kunden eller ikke, og kunden holder Shegrie™ skadesløs mot alle krav, krav, søksmål og handlinger for tap eller skade forårsaket av eller som oppstår fra håndtering, transport , lagring, visning, installasjon, forsømmelse eller bruk av varene etter at kunden har tatt varene i besittelse. Risikoen i varene forblir hos kunden til enhver tid med mindre Shegrie™ tar tilbake varene.

 

Jeginking til denne nettsiden

 • Nettstedet kan gi lenker til nettsteder og tilgang til innhold fra tredjeparter, inkludert brukere og tilknyttede selskaper til Shegrie™.
 • Kunden godtar at Shegrie™ ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til, og innholdet som tilbys på, tredjeparts nettsteder. Kunden bør henvise til retningslinjene publisert av andre nettsteder angående personvern og andre emner før de bruker dem.
 • I den grad det er tillatt av loven på ingen måte vil Shegrie™, dets offiserer, agenter og ansatte holdes ansvarlige for eventuelle rettsmidler ved lov eller rettferdighet for tap eller skade som oppstår ved å ha kontakt med en tredjepart.

 

Iaiver

 • At en parts unnlatelse på noe tidspunkt å kreve at en annen part utfører en bestemmelse i disse vilkårene, skal på ingen måte påvirke den fulle rett til den fraskrivende parten til å kreve denne ytelsen senere.
 • OGn parts fraskrivelse av brudd på en bestemmelse skal ikke anses som en fraskrivelse av hele eller deler av denne bestemmelsen eller noen annen bestemmelse eller av retten til den parten til å benytte seg av sine rettigheter senere.
 • OGnhver fraskrivelse av brudd på disse vilkårene skal være skriftlig undertegnet av parten som gir fraskrivelsen, og skal bare ha virkning i den utstrekning som spesifikt er angitt i fraskrivelsen.

 

Fstor kraft

Hvis utførelsen avShegrie™s forpliktelser i henhold til disse vilkårene blir forhindret, begrenset eller påvirket av force majeure, inkludert streik, lockout, råvaremangel, havari i anlegg, transport eller utstyr eller andre årsaker utenfor rimelig kontroll av Shegrie™ , Shegrie™ vil ikke være ansvarlig for tap eller skade påført av kunden eller noen annen person.

 

GJOGJegDOGROGNDOG JegOV

Disse tjenestevilkårene og eventuelle særskilte avtaler som vi gir deg Tjenester skal styres av og forstås i samsvar med Cys lover Pis

Sevighet

 • Partene er enige om at alle bestemmelsene i disse vilkårene er rimelige under alle omstendigheter, og at hver bestemmelse er og skal anses å være delbar og uavhengig.
 • Partene er enige om at hvis deler av eller alle en eller flere bestemmelser blir dømt ugyldige eller uhåndhevbare under alle omstendigheter, skal den delen anses å være slettet og skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene.

Etittelavtale

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet og erstatter og kansellerer alle tidligere avtaler, forståelser og forhandlinger i forbindelse med den, og kan kun endres skriftlig undertegnet av alle parter.

Qbruk eller bekymring

Ikke nøl med å kontakte oss, vi vil komme tilbake til deg innen 48 timer. Kundeserviceteamet vårt er tilgjengelig fra mandag til fredag.

Jegegge til:

OG-post: Yeshdow@outlook.com